0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΜΑΞΩΜΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κατανάλωση
Εκπομπές C02
Αριθμός επιβατών
Τιμή
Κλείσιμο
Κλείσιμο